Ons verhaal

Onze missie

Welkom bij onze organisatie! Wij zijn een groep gepassioneerde individuen die sterk geloven in duurzame ontwikkeling als de sleutel tot het creëren van een betere toekomst voor iedereen in Gambia en Sierra Leone. Onze organisatie zet zich in voor het bevorderen van duurzame ontwikkeling door middel van verschillende initiatieven die het milieu, de samenleving en de economie ten goede komen. Op deze "Over ons"-pagina laten we u kennismaken met onze missie, overtuigingen en de initiatieven die we momenteel ondernemen.

Onze missie

Onze missie is het bevorderen van duurzame ontwikkeling in Gambia en Sierra Leone door projecten en initiatieven te implementeren die bijdragen aan het welzijn van onze samenleving en het milieu op de lange termijn. We streven ernaar dit te bereiken door samen te werken met lokale gemeenschappen, overheidsinstanties en andere belanghebbenden om een duurzame toekomst voor iedereen te creëren. We zijn er vast van overtuigd dat duurzame ontwikkeling de basis vormt voor sociale, economische en ecologische vooruitgang, en we zijn toegewijd om dit te realiseren in Gambia en Sierra Leone.

Duurzame ontwikkeling

Duurzaam leven is een benadering van economische, sociale en ecologische vooruitgang die de behoeften van het heden in evenwicht brengt met de behoeften van toekomstige generaties. Het is een ontwikkelingsstrategie die zich richt op het voldoen aan de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Dit betekent dat we rekening moeten houden met de langetermijneffecten van onze acties en beslissingen, en ervoor moeten zorgen dat onze huidige activiteiten duurzaamheid bevorderen en mogelijkheden voor groei en ontwikkeling in de toekomst vergroten.

Bij onze organisatie geloven we dat duurzaam leven cruciaal is voor het creëren van een betere toekomst voor iedereen in Gambia en Sierra Leone. We erkennen dat onze samenleving voor veel uitdagingen staat, waaronder armoede, aantasting van het milieu en sociale ongelijkheid. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, werken we aan het bevorderen van duurzame ontwikkeling door middel van een aantal verschillende initiatieven die Gambiaanse en Sierra Leone gemeenschappen in staat stellen duurzaam te leven en hun levenskwaliteit te verbeteren. Onze focus ligt op het creëren van een duurzame toekomst die voldoet aan de behoeften van huidige en toekomstige generaties, terwijl we ervoor zorgen dat onze huidige activiteiten duurzaamheid bevorderen en het milieu niet schaden of toekomstige kansen voor groei en ontwikkeling beperken.

Screenshot 2023-04-07 105752

Wil je onze missie steunen?

Wij nodigen u uit om ons te steunen in onze missie.

 • Onze organisatie

  We zetten ons in om duurzame ontwikkeling in Gambia en Sierra Leone te bevorderen door middel van verschillende initiatieven die het milieu, de samenleving en de economie ten goede komen.

 • Onze missie

  Een duurzame toekomst creëren voor iedereen in Gambia en Sierra Leone door projecten en initiatieven te implementeren die bijdragen aan het welzijn op de lange termijn.

 • In Gambia en Sierra Leone, geloven we

  Dat duurzame ontwikkeling de basis vormt voor sociale, economische en ecologische vooruitgang.

 • Onze initiatieven

  Onze initiatieven richten zich op ecologische duurzaamheid, sociale ontwikkeling en economische groei.

 • Wij werken met

  Lokale gemeenschappen, overheidsinstanties en andere belanghebbenden om een duurzame toekomst te creëren voor iedereen in Gambia en Sierra Leone.

Onze initiatieven

Onze initiatieven zijn ontworpen om duurzame ontwikkeling in Gambia en Sierra Leone te bevorderen door de belangrijkste uitdagingen van onze samenleving aan te pakken. We richten ons op drie hoofdgebieden: ecologische duurzaamheid, sociale ontwikkeling en economische groei.

Duurzaamheid van het milieu

We erkennen de dringende noodzaak om het milieu en de natuurlijke hulpbronnen in Gambia en Sierra Leone te beschermen. Om dit aan te pakken, ondernemen we initiatieven die duurzame landbouw, hernieuwbare energie, afvalbeheer en behoud van biodiversiteit bevorderen. Deze initiatieven helpen het milieu te beschermen, de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de weerbaarheid van lokale gemeenschappen tegen klimaatverandering te verbeteren.

Sociale ontwikkeling

In Gambia en Sierra Leone geloven we dat sociale ontwikkeling essentieel is voor duurzame ontwikkeling. Om sociale ontwikkeling te bevorderen, ondernemen we initiatieven die de toegang tot onderwijs en schoon water verbeteren, en die vrouwen en gemarginaliseerde groepen mondiger maken. Deze initiatieven helpen om sociale rechtvaardigheid te bevorderen en armoede in onze samenleving terug te dringen.

Economische groei

We erkennen dat economische groei noodzakelijk is voor duurzame ontwikkeling. Om economische groei te bevorderen, ondernemen we initiatieven die ondernemerschap, het creëren van banen en economische diversificatie ondersteunen. Deze initiatieven helpen lokale gemeenschappen duurzaam in hun levensonderhoud te voorzien, economische veerkracht te bevorderen en armoede terug te dringen.